ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

HIDIR BABA

Edirne'nin mânevî fâtihleri olan gâzi dervişlerdendir. Edirne'de adına bir zâviye inşâ edilmiş ve bir mahalleye ismi verilmiştir. Edirne Hıdırlık Tepede bulunan kabrinin yanındaki zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR