ARA
DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Bir ibâdetin bir kimseye farz olmasının şartları.

Haccın vücûb şartları, İmâm-ı a'zam'a göre sekizdir: 
1) Müslüman olmak, 
2) Kâfir memleketinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi, 
3) Akıllı olmak, 
4) Bâliğ (ergenlik, yâni evlenecek çağa gelmiş) olmak. 
5) Hür olup, köle olmamak, 
6) Geçim ihtiyâcından fazla olarak hacca götürüp, getirecek ve geride kalanlara yetecek kadar helâl parası olmak, 
7) Hac vakti gelmiş olmak. Hac vakti Arefe ve bayram günleri olmak üzere beş gündür. 
8) Hacca gidemeyecek kadar; kör, hasta, çok ihtiyar ve sakat olmamak. Haccın vücûb ve edâ (haccı yapabilmek için lâzım olan) şartları kendisinde bulunan kimsenin, o sene hacca gitmesi farz olur. Vücûb şartlarından birisi bulunmayan kimsenin hacca gitmesi farz olmaz. Vücûb şartlarını temin etmek lâzım değildir. (İbn-i Âbidîn)
SÖZLÜKTE ARA
ARA
Veya
BAŞ HARFİNE GÖRE TÜMÜNÜ SIRALA:
A Â B C Ç D E F G H I İ Î K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z