ARA
DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.

Allahü teâlâ, kıyâmette, ilâhlık makâmında tecelli buyurup, yedi kat gökleri sağ kudret eline alıp buyurur ki: "Ey alçak dünyâ! Senin içinde rablık dâvâsı edenler ve ahmakların rab tanıdıkları âcizler nerededir ve senin güzellik ve letâfetinle aldattığın ve âhireti unutturduğun kimseler nerededir?" (İmâm-ı Gazâlî)

Hilye-i nebîyi güç iken beyân
Başlarız, ona oldukça imkân
Geniş, güzel latîfti gözü
Nûr saçardı hep mübârek yüzü
Gümüş teninde letâfet vardı
İrice mühr-i nübüvvet vardı.

(M. Sıddîk bin Saîd)
SÖZLÜKTE ARA
ARA
Veya
BAŞ HARFİNE GÖRE TÜMÜNÜ SIRALA:
A Â B C Ç D E F G H I İ Î K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z