PUL

Altın ve gümüş dışındaki mâdenî paralar. (Bkz. Fülus)

www.ehlisunnetbuyukleri.com