KABA KUŞLUK (Dahve-i Kübrâ)

 Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat evvelki zaman. (Bkz. Dahve-i Kübrâ)

www.ehlisunnetbuyukleri.com