Gavs-ı A'zam

Büyük gavs (yardımcı). Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin lakabı.

www.ehlisunnetbuyukleri.com