ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: İstisna olarak Cennete girecek hayvanlar hangileridir?
CEVAP
Cennete girecek olan hayvanlar şunlardır:

1- Salih aleyhisselamın devesi,

2- İbrahim aleyhisselamın danası,

3- İsmail aleyhisselamın koçu,

4- Musa aleyhisselamın sığırı,

5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,

6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,

7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,

8- Belkıs'a gönderilen hüdhüd,

9- Eshab-ı Kehfin Kıtmir isimli köpeği,

10- Muhammed aleyhisselamın devesi.

Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir. (Mişkatül-Envar, Şir'at-ül-islam şerhi)