ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şehitlikle ilgili çeşitli sorular

Sual: Kanser, verem, kolera, veba, bronşit, ishal gibi iç hastalıklarından ölen şehid midir?
CEVAP
Evet şehid sevabına kavuşur. Sadece iç hastalıkları değil başka hastalıklardan ölenler de şehid olur. Mesela sara, bulaşıcı ve ateşli hastalıklardan ölenler de şehiddir.

Sual: Ameliyat masasından kalkamayarak ölen müslüman şehid olur mu?
CEVAP
Ameliyat edilirken ölen müslüman şehid sevabı alır. Ölmezse, ameliyat yüzünden günahları affolur. Ayağa bir diken batması bile günahlara kefaret olur. Mümin ameliyata yatarken tevbe istiğfar etmeli, (Bu hastalıktan kurtulursam, ibadetlerimi daha kolay yaparım, dinime daha çok hizmet ederim, insanlara daha çok faydalı olurum) gibi niyet ederse, niyeti kadar çok sevap kazanır. Ameliyat masasından kalkamazsa, tevbe de ettiği için günahları da affedilmiş bir şehid olarak vefat eder. Kul hakları da ahirette helalleştirilip, hiç günahı kalmadan Cennete gider. Onun için müminin hastalığı da; ameliyatı da, yaşaması da, ölmesi de güzeldir.

Sayılı günler, muayyen sıkıntılar bir gün geçecek ve hiç bitmeyen bir gün gelecektir. Ebedi saadet için her türlü sıkıntıya katlanmak, her türlü çileyi nimet bilmek gerekir.

Sual:
Aşkın duyulması şehidliğe mani midir?
CEVAP
Hadis-i şerifte, (Aşık olup, aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehid olur) buyuruldu. [Hakim]

Aşkın duyulması, şehidliğe mani değildir. Mühim olan iffeti korumaktır.
Sevgi, insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti yani namusu korumak şartı ile birisine karşı sevgi duymakta mahzur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşkını gizleyip, namusunu koruyarak sabreden, Cennete girer.) [İbni Asakir]

Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek, çok sevaptır. Çünkü genel olarak birisine sevgi duyan kimsenin, kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur.

Sual:
Şehid, ölürken, merminin veya kılıcın acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual:
Suçsuz asılan, şehid olacağı için, ölüm acısını duyar mı?
CEVAP
Duymaz.

Sual: Şehid, öldüğü bedenle mi dirilecektir?
CEVAP
Herkes öldüğü gibi dirilir, sonra sıfatına uygun şekil alır.

Sual:
Şehid çürümez mi?
CEVAP
Çürür. Haram yememiş, takva ehli olan çürümez.

Dini tabirleri yanlış kullanmak
Sual:
Dine inanmayan ve ömründe oruç tutmayanın, gece gündüz aç kalmasına, (Ölüm orucu) demek yanlış değil mi? Bunun gibi, dini, imanı olmayıp da ölen kimse için, (Devrim şehidi) veya (Görev şehidi) demek de dinimize aykırı değil midir?
CEVAP
Elbette dine aykırıdır. Dini tabirleri böyle rastgele kullanmak doğru değildir.

Oruç, Allah rızası için imsak vaktinden akşam ezanı okunana kadar yiyip içmekten ve oruca mani diğer işlerden uzak durmak demektir. Dinî bir tabirdir. Dinimizde, ölüm orucu diye bir oruç çeşidi yoktur. Buna, açlık grevi gibi bir şey demeli.

Şehid de dinî bir tabirdir. Devrim şehidi, görev şehidi, mafya şehidi olmaz. Allah yolunda cihad ederken ölen Müslümana şehid denir. Bir kimse Allah yolunda ölse bile, imanı yoksa, hatta imanı olsa bile, dünyalık için, şöhret için savaşırken ölürse şehid olmaz.

Sual: Esir kadının namusuna halel gelmemesi veya işkence edilmemesi için, yakınlarının bu kadını öldürmesi caiz olur mu?
CEVAP
Asla caiz olmaz. Düşmanın öldürdüğü şehid olur.

Sual: İstanbul’un çeşitli yerlerine, (İslam şehidlerini anma günü) diye yazılan afişleri görmüşsünüzdür. İslam’dan başka şehid de olur mu? Niçin şehid kelimesi yozlaştırılıp bid'at çıkarılıyor? Mesela İslam namazı olur mu?
CEVAP
Elbette müslüman olmayan şehid olmaz. Belki de, devrim şehidi, demokrasi şehidi diyerek şehidlik kelimesini istismar edenlerden ayrılmak için İslam şehidi demişlerdir. Bu bakımdan onları da mazur görmelidir.

Sual: Savaşta ölen herkes şehid midir?
CEVAP
Şehidlik müslüman olmaya ve niyete bağlıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Nice kendisine silah isabet edip ölen vardır ki, ne şehiddir, ne de hamid. Nice döşeğinde ölen kimse vardır ki, Allah katında sıddık ve şehiddir.) [Ebu Nuaym, Ebuşşeyh] (Hamid, şükreden demektir.]

Şehidin cenaze namazı
Sual:
Şafii’de şehidin cenaze namazı kılınmadığına göre, Hanefi cemaatin, Şafii olan şehidin namazını kılmaları gerekir mi? Şehid Hanefi, cemaat Şafii olursa, şehidin namazı kılınır mı?
CEVAP
Hanefi cemaatin, kendi mezheplerine göre, Şafii şehidin namazını kılmaları gerekir. Şafii cemaatin ise, Hanefi şehidin namazını, kendi mezheplerinde kılınmadığı için kılmaları gerekmez.

Kene ısırması
Sual
: Kene ısırıp ölen şehit olur mu?
CEVAP
Evet, zehirli hayvan sokup ölen şehit olur. (Redd-ül muhtar)

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Suda boğulan, yangında ölen, garip, kimsesiz olarak ölen, zehirli hayvan sokup ölen, iç hastalıklarından ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, kocasını kıskandığını gizleyen kadın, kendinin, din kardeşinin ve komşunun malını savunurken öldürülen, emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken öldürülen kimse şehiddir.) [İbni Asakir]

Şehid olarak ölmek
Sual:
Bir arkadaş, denizde boğularak şehid olmanın sevabının büyük olduğunu bildiği için, suda, denizde boğularak ölmem için bana dua ediyormuş. Yüzüme karşı da, inşallah denizde boğulursun dedi. Böyle dua etmek uygun mudur?
CEVAP
Şehid olarak ölmek elbette çok iyidir. Şehid ol diye dua etmek de iyidir, fakat denizde boğularak öl diye dua etmek doğru değildir. Bir insanı yılan soksa, vahşi hayvanlar parçalayıp öldürse şehid olur. Ona, seni yılanlar soksun, aslanlar parçalasın diye dua etmek çok yanlıştır. Trafik kazasında beyni parçalanarak ölen de şehid olur, ama sen bu şekilde öl diye dua edilir mi hiç? Donarak veya ateşte yanarak ölen de şehid olur, ama birine böyle dua etmek, beddua olur.

Denizde boğularak ölmek, acı bir ölümdür. Onun için Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri, (Bana bir Fatiha okuyan, denizde, suda boğulmaktan kurtulsun) diye dua ediyor. Yani o kimsenin şehid olmasını istemiyor mu?

Peygamber efendimiz de buyuruyor ki:
(Gemiye binen kimse, Besmele çekerek, Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okursa, boğulmaktan emin olur.) [Taberani]

Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. âyet-i kerimesini okuyanın, boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)

Suda, denizde boğulmak için dua etmek uygun olsaydı, Peygamber efendimiz, (Şu duayı okuyun, suda boğulun) diye dua ederdi. Hâlbuki boğulmayın diye dua edilmesini bildiriyor.

İnsan yatağında da rahatça ölse yine şehid olabilir. Yatağında şehid olarak ölmek için dua etmelidir.

Vücudu çürümeyenler
Sual: Sadece şehidlerin mi vücudu çürümez?
CEVAP
Şehidlerden vücudu çürüyenler de olur. Haram yemeyenlerin vücudu çürümez. Peygamberlerin vücutları çürümez. Bir de evliya zatların vücudu çürümez.