ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şehidlik ucuz mu?

Sual: Bazı arkadaşlar, Mehmet Darende’den bahsederken “Şehid” diyorlar. Savaşta ölmeden de şehid olunur mu? Şehidlik o kadar ucuz mudur?
CEVAP
Şehidlik ucuz değil, çok pahalıdır. Küfür dört yanı sarmıştır. Çok kimse, imanla bile ölmüyor. İmansız ölen, nasıl şehid olur? Elbette şehidlik çok pahalıdır. Merhum Mehmet Darende, birkaç yönden şehiddir. Din kitaplarında bildirilen şehidlik çeşidi çoktur. Birkaçı şöyledir:

1- Ehl-i sünnet itikadını meydana çıkarmaya çalışanlar şehiddir. (Mektubat-ı Rabbani)

Merhum Mehmet Darende, Ehl-i sünnet itikadını yaymak için gece gündüz çalışıyordu.

2- Din öğrenmeye ve öğretmeye giderken ölen şehiddir. Dört hadis-i şerif meali:
(Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehiddir.) [İbni Asakir]

(Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehiddir.) [İbni Asakir]

(Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehid sevabı vardır.) [Hakim]

(Fitne zamanında, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır.) [Hakim]

Merhum, bu hadis-i şeriflere uygun iş yaparken şehid olmuştur.

3- Namazı tadil-i erkân ile kılmayı meydana çıkaranlar şehiddir. (Mektubat-ı Rabbani)
Merhum, namazın önemini bildiren kitapları dağıtırken şehid olmuştur.

4- Namazını doğru kılan şehid olarak ölür. Bir hadis-i şerif meali:
(Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir.) [Tergib-i Hadimi]

Merhum, namazını aksatmayan ve doğru kılan birisiydi.

5- Yüksekten düşmek, enkaz altında kalmak, hayvan parçalamak gibi sebeplerle ölen mümin şehid olur. (Redd-ül muhtar)

Merhum da, trafik kazasında şehid olmuştu.

6- Abdestli ölen şehid olur. Bir hadis-i şerif meali:
(Abdestli ölen şehiddir.) [Deylemi]

Merhumun abdestli olduğunu, arkadaşları bildirmiştir.

7- Allahü teâlânın yolunda şehid olarak ölmeyi isteyen şehid olur. İki hadis-i şerif meali:
(Allahü teâlâdan, ihlâsla şehidlik isteyen, yatağında ölse de şehid olur.) [Müslim]

(Şehidlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak Allah bilir.) [İ. Ahmed]

Merhum, hep Allah yolunda çalışıyor, Allah yolunda ölmeyi arzu ediyordu. Sonunda arzusuna kavuştu.

Şehid Mehmet Darende

Kendini vakfettin yüce hizmete,
İrfan nehri gibi aktın Darende.
İhlâsla kavuştun büyük nimete,
İlmi köye kente soktun Darende.

Vazifeye koşar, kış yaz demezdin,
Fani rahatını hiç düşünmezdin,
Yalancı dünyaya kıymet vermezdin,
Yalnız ahirete baktın Darende.

Kutsal yolda ihlâs oldu sermayen,
Allah rızasıydı mübarek gayen,
Hakka teslim oldun, yükseldi payen,
Yüce makamlara çıktın Darende.

Emr-i maruf idi bütün düşüncen,
Cihad ile geçti gündüzle gecen,
Nice sünnet ihya ettin tedricen,
Sayısız bid’ati yıktın Darende.

İstedin insanlar gerçeği göre,
Ayağına kadar gittin kimlere,
Derneğe kahveye en ücra yere,
İlim tohumunu ektin Darende.

Nasipsiz gafiller tersledi seni,
Sustun, alttan aldın, ezdin nefsini,
İslam için feda ettin kendini,
Dünyada çok zahmet çektin Darende.

Işık oldun aydınlattın herkesi,
Hak yolda tükettin bunca nefesi,
Seni sevenlerin müşterek sesi:
(Sen bu hizmetlerde tektin Darende.)

İrtihalin mahzun etti bizleri,
Ağlattı ahvalin gören gözleri,
Tesellimiz, (Şehid oldu) sözleri,
Nice ölmez eser diktin Darende.

Hizmetin büyüktü ehl-i sünnete,
Genç yaşta kavuştun yüce himmete,
Beratın elinde girdin Cennete,
Şehidlik nişanı taktın Darende.

Gösterdin Hâlık’a itaatini,
İçtin şehadetin pak şerbetini,
Sevenlerin bekler şefaatini,
Nur saçan meşale yaktın Darende.