Yalın ayak namaz kılmak
Sual: Şâfiîlere göre namazda imam arkasında Fatiha okumak farz, Hanefîlere göre harama yakın mekruhtur. Şâfiîlere göre çıplak ayakla namaz kılmak sünnet, Hanefîlere göre ayakları örtülü kılmak sünnettir. Hanefî’de kanın çıkması abdesti bozuyor, Şâfiî’de bozmuyor. Kadına dokunmak Hanefî’de abdesti bozmazken, Şâfiî’de bozuyor. Bunlar gibi, birinin ak dediğine, ötekinin kara dediği çok mesele vardır. Allah’ımız bir, dinimiz bir, peygamberimiz bir değil mi? Niye böyle farklı hükümler oluyor?
CEVAP
Peygamber efendimiz, böyle farklı ictihadların rahmet olduğunu bildirmiştir. Bizzat kendisi de, rahmete sebep olmak için, böyle farklı uygulamalarda bulunmuş ve farklı hükümler bildirmiştir. Mesela çıplak ayakla namaz kıldığı gibi, mestle ve nalın denilen pabuçla da kılmıştır. Müctehid mezhep imamları, bu delillere dayanarak ictihadlarını bildirmişlerdir.

Fetava-i Hüccet
’te, (Kişinin nalın denilen pabuçla namaz kılması, Yahudilere muhalefet bulunduğu için, yalın ayakla kılmasından kat kat efdaldir) deniyor. (Halebi)

İbni Abidin
namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki:
Namazı, nalın veya mestle kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Böylece, Yahudilere uyulmamış olur. Hadis-i şerifte, (Yahudilere benzememek için namazları, nalınla kılınız) buyuruldu. (Redd-ül muhtar)

Hanefîlerin ayakları örtülü olarak, Şafiîlerin de ayakları açık olarak kılmaları Sünnet’e uygun olur. Herkes, kendi mezhebinin hükmüyle amel ederse rıza-i ilahiye kavuşulmuş olur. Bir ihtiyaç yokken, başka bir mezhebin hükmüyle amel etmek mezhepsizlik olur.
Aklın yolu
Âlim kime denir?
Allah’ın ipine sarılmak
Avamın mezhebi
Âyeti farklı yorumlamak
Âyetle hadis çelişirse
Başka mezhebe uymak
Başka müctehidi taklit etmek
Ben kadılık yapamam
Bid’at fırkalarını sevmek
Bilmiyorum denir mi?
Bir mezhebe uymak şarttır
Bozuk kitaplar
Cehennem ebedidir
Davudoğlu hoca ile sohbet
Dine hizmet ederken
Doğru tek değil mi?
Dört mezhep
En kötü insan kimdir?
Eshab-ı kirama dil uzatılmaz
Eşari ve cebriye
Farklı ictihad rahmettir
Fasık müctehid olmaz
Hadise uymayan ictihad
Hadis-i şeriflerin sayısı
Hak ile bâtıl
Hak tektir
Hakkın ölçüsü
Harac olunca
İbadetlerde kıyas
İbadetlerde mezhep taklidi
İctihad dinin emridir
İlk kıyas yapan
İmam-ı a’zamın hadis bilgisi
İslam’da şu bu demek
İşkembeden atılmış
Kanunlara karşı gelinmez
Kavil ve fetva nedir?
Kur’ana göre ibadet
Mason Abduh taraftarı
Maturidilik ve akılcılık
Matüridi ve Eşari
Meal ve hadis okumak
Mezhebe göre tefsir
Mezhep değiştirmek
Mezhep ve takım tutmak
Mezheplerden faydalanmak
Mezhepleri kaldırma gayreti
Mezhepleri karıştırmak
Mezhepsizlik ve ibadetler
Modern müceddid
Muhammedî mezhebi
Müctehide hata etti demek
Müctehide uymak
Müctehidin, bana göre demesi
Müftabih kavil
Müfti-yi macin
Müftünün sözü
Namazda niye taklit ediliyor?
Sahih olması için
Söz mü, söyleyen mi?
Süte idrar katmak
Şimdi âdet böyledir
Tâğut ne demektir?
Tahkik eden mezhepsiz
Tefrika ve ihtilaf
Yalın ayak namaz kılmak
Yanlış bilgi edinmek
Yeni yorum olur mu?
Yeni yorum ve ictihad
Zaruret ve taklit
Zayıf kavle göre amel etmek