Haram parayla hayır yapmak
Sual: Toplanan helal ve çeşitli haram paralarla cami yaptırılır mı? Haram para hayra sarf edilir mi? Haram parayı verene, Allah razı olsun denir mi?
CEVAP
Birgivi vasiyetnamesi şerhi’nde, (Bir kimse, elindeki kati haram olan maldan sadaka verse, sevab umsa, alan fakir, haramdan olduğunu bilerek, verene Allah razı olsun dese, veren de veya başka bir kimse de âmin dese, hepsi kâfir olur) deniyor. İbni Abidin hazretleri burada, (Haram olduğu bilinen belli malla cami yaptırmak ve başka hayır yaptırmak ve bunlara karşılık sevab beklemek de küfürdür) buyuruyor. (S. Ebediyye)

Haramdan mal kazanmak, haramdan sadaka vermek ayrı, haramla helali karıştırarak kullanmak ayrıdır. Kullanmanın caiz olması, haramın caiz olması demek değildir. Haramdan kazanan, elbette cezasını çekecektir. Bu konuda, merhum hocamıza sorduğumuz sualin cevabı şöyleydi:

İki veya daha çok farklı haram mallar, birbirleriyle ve helal mallarla karışırsa mülk olur. Her türlü kullanması caiz olur. Yani cami yaptırılır. Haram parayı verene Allah razı olsun demek caizdir, fakat Allah kabul etsin demek küfür olur.

Haramdan sevab beklendiği için küfür oluyor, ama o kimseyi Allahü teâlâ razı olduğu yola çevirebilir. Kâfire bile, imana gelmesi veya razı olacağı hale çevirmesi niyetiyle Allah razı olsun denir. Böyle söylemek bu hâlinden razı olsun demek değildir, onu razı olacağı hale çevirsin demektir. Demek ki, bu niyete göre kâfire bile Allah razı olsun denebiliyor. Böyle bir niyet olmadan Allahü teâlânın kâfirden razı olması için söylemek küfür olur.

Sırf tek haram parayla yapılan camide namaz kılmak caiz olmaz.
Ağır yük
Ahir zaman
Ahiret için yatırım
Allah için sevmek
Allah kimi sever?
Allah kimleri sevmez
Allah ve Resulü tehdit ediyor
Allah’a kavuşturan yollar
Allah’ın dinine uymak
Allah’ın dostları
Allah’ın huzuruna durmak
Allah’ın rahmeti ve gazabı
Allah’tan korkmayandan korkmayın
Allah'ı tanımak
Allahü teâlânın gayret etmesi
Allahü teâlâya her an muhtacız
Ancak müminler kardeştir
Aziz ve zelil
Başarı Allah’tandır
Başarının sebebi
Beş gaybın mahiyeti
Bizden değil ne demek?
Cehennemi görmek
Cinayet ve fitne
Cömert kâfirler
Çıkılan kapıdan girmek
Çirkinin çirkini
Deli denilmedikçe
Din adına dinsizlikler
Dindar demokratmış
Dini tabirleri yanlış kullanmak
Dört bin hadis-i şeriften seçilen
Dört bin yıl önce beyin ameliyatı
Dört temel hadis-i şerif
Ebced nedir?
Ebedilik ne demektir?
Ehli kitab ve hak din
Ehl-i kitabın kurtulması
Ehl-i kitap ve müşriklik
El-Kuddüs ismi
El-Mü’min ismi
Emir ve yasak Müslüman içindir
Emir ve yasakların hikmeti
En güzel surette yarattık
Eshab-ı kiram Evliyadan üstündür
Es-Selâm ismi
Evliya olmayan keramet göremez mi?
Fâni olmak
Fetret ne demektir?
Gayrimüslimlerle dostluk
Gerçek Müslüman olmak
Gönül, nefs, can ve akıl
Günahların hepsinden sakınmalı
Hadis-i şerifleri anlamak
Hâlık’ı mahlûka benzetmek
Haram olduğunu bilmemek özür olmaz
Haram parayla hayır yapmak
Haramı caiz görmek
Haramla helal çakışırsa
Hayatiyetin ispatı
Hayvanların ruhu ve aklı var mı?
Hazret-i Mehdi’nin üstünlüğü
Her mümine şefaat vardır
Her şey günah mı?
Heykelin büyük ustası ve ateist
Hıristiyan Müslüman mukayesesi
Huzurlu toplum
İbadete layık olan
İbadetleri gizli yapmak
İki kat azap
İlk Müslümanlar
İmamları ile çağırmak
İman alameti
İman ve akıl
İman ve İslamla ilgili sorular
İman ve uyuşturucu iptilası
İmanda ortak nokta
İnkâr eden mahrum kalır
İnsan niçin yaratıldı
İnsanlarda üstünlük sırası
İnsanların kısımları
İrade, imtihan ve kader
İslâm diyarına göçmek
İslamiyet’i beğenmek
İşi Allah’a havale etmek
İşlenmeyen günahın cezası
İyiliğine şahitlik etmek
Kâbe için secde edilmez
Kadına yaratıcı demek
Kadınların en üstünleri
Kâfire kâfir demek
Kâfire, kâfir denmez mi?
Kâfirin malına özenmek
Kâfirlerin gideceği yer
Kâfirlerin Müslüman olma sebepleri
Kâfirlerin ve bid’at ehlinin iyilikleri
Kalb dönektir
Kalıtsal hastalıklar
Kendine güvenmek uygun mudur?
Kendini Allah’tan satın almak
Kendisi için istemek
Kırk hadis ezberlemek
Kıyamete kadar
Kilisede Resulullahı anmak
Kutb-i irşad ve kutb-i medar
Küfür bulaşıklığı
Lisan ve harfler
Maksudun mabudundur
Mazlum Hıristiyanlar
Melek göndermek
Mezardan kalkış
Miladi yılbaşında ibadet
Müminin dostu kimdir?
Müslümanlığı duymayanlar
Müşriklerle işbirliği
Namaz kılmayanın imanı tehlikede
Namaz kılmayanın iyilikleri
Nasihat müminlere fayda verir
Nefs Cennete girmez
Nefsimiz kâfirdir
Noel Baba efsanesi
Noel’i kutlamak
Onda dokuzu ne demek
Ölmüş kâfire dua etmek
Ölmüş müminleri kötülemek
Ölüye eziyet vermek
Önemli sualler ve cevaplar
Paranın geçmediği yer
Peşin, veresiye gibi olmaz
Peygamberlik çalışmakla olmaz
Rahman ve Rahîm isimleri
Ruh ve beden
Ruhların hazır olması
Ruhun mahiyeti
Sadece Allah var demek
Saplantının böylesi
Secdenin önemi
Sıkıntıda ibadet
Sırat köprüsü vardır
Sizin dininiz size, benim dinim bana
Şefaat istemek
Şeytan ve zararları
Şirk de, günah mı?
Şirk günah mı, küfür mü?
Şükretmek nasıl olur?
Tahkiki imanın tehlikesi
Tanımak ne demektir?
Tasavvuf ilmi
Tedbir ve takdir
Tefviz şiirinin açıklaması
Türbeden şifa beklemek
Türk Müslümanlığı ne demek?
Unutmak özürdür
Ya hep ya hiç
Yerli Vehhabiler
Yetenek ve günah
Yetmişüç fırka hadisi