Cennete girecek hayvanlar
Sual: İstisna olarak Cennete girecek hayvanlar hangileridir?
CEVAP
Cennete girecek olan hayvanlar şunlardır:

1- Salih aleyhisselamın devesi,

2- İbrahim aleyhisselamın danası,

3- İsmail aleyhisselamın koçu,

4- Musa aleyhisselamın sığırı,

5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,

6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,

7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,

8- Belkıs'a gönderilen hüdhüd,

9- Eshab-ı Kehfin Kıtmir isimli köpeği,

10- Muhammed aleyhisselamın devesi.

Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir. (Mişkatül-Envar, Şir'at-ül-islam şerhi)
Ahiret gününe iman
Ahirette hesap sorulmayan kişiler
Ahirette insanların hâli ve mizan
Ahirette rahmet Müslümanadır
Ahirette sorguya çekilmek
Allah’ın azabı çok şiddetlidir
Canlar nasıl alınır?
Cehennem ebedi değil mi?
Cehennemde ateş yok mu?
Cehennemde şeytana azap
Cehennemde temelli kalanlar
Cennet de Cehennem de sonsuzdur
Cennet istenmez mi?
Cennet kapıları açılır
Cennet nimetleri hayal edilemez
Cennet ve Cehennem şimdi vardır
Cennete girecek hayvanlar
Cenneti Cehennemi bilen uyumaz
Cennette evlilik vardır
Cennette üzüntü, pişmanlık yoktur
Cennetteki en büyük nimet
Deccal geldi mi?
Deccal gelince
Hazret-i İsa İslamiyet’i yayacak
Hazret-i Mehdi gelince
Hazret-i Mehdi keramet sahibidir
Hazret-i Mehdi’nin alametleri
Herkes ameline göre haşrolur
İmam-ı Rabbani ve Hazret-i Mehdi
Kabir azabından kurtulmak için
Kabir hayatı ve azabı
Kabir sıkması
Kabir sualleri
Kabirde yargısız infaz yapılmıyor
Kabirden kalkarken
Kâfir çocukları Cennete girecek mi?
Kâfirler Cehenneme gider
Kâfirler Cehenneme girmeyecek mi?
Kâfirlerin iyi işleri ve farklı azap
Kâfirlerin ölümü
Kâfirlikte şüphe
Kıyamet alametleri imtihanı bozmaz
Kıyamet alametleri müteşabih değildir
Kıyamet alametlerinden Dabbet-ül-arz
Kıyamet alametlerinden Deccal
Kıyamet alametlerinden Hazret-i İsa
Kıyamet alametlerinden Hazret-i Mehdi
Kıyamet alametlerinin tevili
Kıyamet günü elbette gelecektir
Kıyamet ne zaman kopacak?
Kıyametin küçük ve büyük alametleri
Kıyamette herkes çıplak mı olacak?
Müslüman kadının ölümü
Ölüler haberdar olur
Ölülerin diriltilmesi
Ölüm acısı çok şiddetlidir
Peygamber efendimizin şefaati
Sırat köprüsü
Soğuk Cehennem (Zemheri)
Yahudiler ve Mehdi