ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

TURHAL ŞEYHİ MUSTAFA EFENDİ

Turhal Şeyhi diye de meşhûr olan Mustafa Efendi on sekizinci yüz yılda yaşamıştır. En meşhur talebesi Niğde Bor'da medfun bulunan Ahmed Kuddûsî hazretleridir. Mustafa Efendinin kabri ise Turhal'da Kesikbaş Câmii yanında bulunan Kesikbaş türbesinde olup, ilçede en çok ziyâret edilen yerlerden biridir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR