ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ABDÜLVEHHÂB GÂZİ

Sivas'ta, halkın Yukarı Tekke dediği yerde Akkaya denilen kayanın üzerinde bulunan türbede medfundur. Tâbiîndendir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Battal Gâzi'nin silah arkadaşı gâzi dervişlerden olup 731'de Bizanslılara karşı cihad ederken şehîd düşmüş ve buraya defnedilmiştir. Sivas halkının sık sık ziyâret ettiği Abdülvehhâb Gâzi'nin türbesi yanında kendi adıyla anılan bir câmii de vardır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR