ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ŞEYH SÜLEYMÂN

Siirt evliyâsından. Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Hâlid bin Velîd hazretlerinin soyundan geldiği ve Tillo'da medfun bulunan Şeyh Hamza el-Kebîr'in kardeşi olduğu rivâyet edilmektedir. Şeyh Süleymân'ın türbesi Siirt'in Ulus mahallesindeki mezarlıkta olup ziyaret edilmektedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR