ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

TACÜDDÎN VELÎ

 Horasan'dan Malatya civârına gelip İslâmiyeti yayan gâzi dervişlerden. Hangi devirde yaşadığı bilinmiyor. Kabri Malatya'nın Dârende ilçesinin Karadiğin köyünde olup ziyâret edilmektedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR