ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

BORANLI MUSTAFA BABA

Malatya velîlerinden. 1884 veya 1885 (H.1302)'de Malatya'nın Boran köyünde doğdu. 1968 (H.1388) senesinde vefât etti. Abdullah Fahri Babanın yetiştirdiği meşhur zâtlardan ve onun halîfelerindendir.

1912-1913'te Tabur imamı olarak Balkan savaşlarına katıldı. Bu vazîfesinden sonra Boran köyünde Fahri Baba Zâviyesinde sohbetleriyle halka doğru yolu göstererek, irşâd etti. Bir taraftan da zirâatle meşgûl oldu. Halk arasında çok sevilip hürmet gösterilmiş ve kerâmetleri anlatıla gelmiştir.

Boranlı Mustafa Baba'nın şöhretini duyan bir mühendis, bir gün onun köyüne giderken içinden; "Eğer bu zât erenlerden ise baklava ikrâm etsin." diye düşünür. Bu düşünce ile o zâtın evine gider. Vardığında bir cemâat yemek yemiş, fakat yerde tepsiler içinde baklavalar henüz yenmemiş. Mühendis içeri girince, Mustafa Baba ona bakıp; "Tez gel ki baklavaya yetişesin." der. Mühendis bu hâdiseye şaşıp, onun muhterem bir zât olduğunu anlar. Buna benzer halleri, şâhid olanlar tarafından anlatılmıştır.

 

KAYNAKLAR

1) Malatyalı Gönül Sultanları; s.82

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR