ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ŞEYH ULEMÂ

Konya velîlerinden. Selçuklular devrinde yaşamış olup hayâtı hakkında bilgi yoktur. Konya'nın Işkalaman mahallesindeki târihi mezarlıkta bulunan türbesinin kitâbesinde "Şeyh-Fakîh" gibi üstün vasıflarla anlatılmaktadır. Yöre halkı tarafından ziyâret edilen türbe bakıma muhtaçtır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR