ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

SARI YÂKUB

Konya velîlerinden. Aslen Karamanlı olup ilk tahsilinden sonra Molla Fenârî hazretlerine talebe olmuş, Çelebi Sultan Mehmed Han devrinin tanınmış ilim adamları arasına girmiştir. Konya'da kendi adıyla anılan mahalle ve câmii vardır. Kabri de kendi adını taşıyan mezarlıkta olup ziyâret edilmektedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR