ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

PİREBİ SULTAN

Konya velîlerinden. Selçuklular devrinde yaşamıştır. Hoca Fakih'in talebesi, Nasreddîn Hoca'nın arkadaşı olduğu rivâyet edilmektedir. Kabri, Konya Sanat Enstitüsünün güneyinde kendi adıyla anılan câminin avlusunda olup, 1977 yılında mermerden yapılmıştır. Aynı yerde olup zengin vakıfları bulunan zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR