ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

MAHMÛD VE İYNEL SULTANLAR

Hayatları hakkında fazla bilgi bulunamayan Mahmûd ve İynel Sultanların Konya'da Mevlevî şeyhi oldukları ve türbelerinin bulundukları yerde bulunan dergahlarında yıllarca halka hizmet ettikleri bilinmektedir. Mahmûd Sultan 1557'de, İynel Sultan ise 1552'de vefât etmiştir. Günümüzde harab vaziyette olan türbeleri; Mevlâna türbesinden Topraklık'a giderken Akçeşme mahallesindeki Akçeşme'nin arkasında bulunan arsadadır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR