ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

MAHMÛD HAYRÂNÎ

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleriyle aynı devirde yaşamış büyük velî. Peygamber efendimizin temiz soyundan olup seyyiddir. Hayâtı genel olarak Konya Akşehir'de bulunan dergâhında geçmiştir. 1268 yılında vefât etmiştir. Türbesi Akşehir'de Seyyid Mahallesinde, Sultan Dağının etekleri üzerindedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR