ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

KÂSIM HALÎFE

Büyük velî Alâeddîn Ali Semerkandî hazretlerinin halîfesi olup, on beşinci yüzyılda yaşamıştır. Kabri Konya Meram'daki eski Yaka bağlarının yakınında bulunan câmii yanındadır. Aynı yerde bulunan zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR