ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

OFLU MUHAMMED EMİN EFENDİ

Osmanlİnİn son devrinde yetiŞmiŞ velîlerden. Fâtih Câmii vâizlerindendir. Necât-ül-Mü'minîn(Müminlerin KurtuluŞu) adlİ meŞhur ilmihal kitabİnİn yazarİ olup baŞka eserleri de vardİr. 1901 yİlİnda vefât etmiŞ olup kabri İstanbul Fâtih Câmiinin kıble tarafındaki bahçede, Fâtih Sultan Mehmed Han türbesinin karşısındadır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR