ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ŞEYH MUHLİS BABA

Osmanlİ Devletinin kuruluŞ devri velîlerinden. Aslen Karamanlİ'dİr. Osman Gâzi ile berâber bir çok gazâlara katİlmİŞtİr. Kabri Bilecik'te, Şeyh Edebâli türbesindedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR