ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

PÎR CEMÂLEDDÎN ABDURRAHMÂN-I SÂNÎ

Amasya velîlerinden. Pîr İlyas hazretlerinin torunu olan Kubâ evliyâsı Pîr Hüsâmeddîn-i Halvetî'nin oğludur. Türbesi Amasya'da Çilehâne Camisinin içinde olup Aşağı Pirler diye bilinir. Türbesinin bulunduğu câmi ve bu câmiye açılan çilehâne odaları 1412'de Osmanlı emirlerinden Yâkub Paşa tarafından yaptırılmıştır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR