ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

İĞNECİ BABA

Asıl ismi İğnecizâde Şeyh Safiyüddîn Mahmûd Halvetî olup, Zekeriyyâ Halvetî hazretlerinin halîfesidir. Aslının yanması üzerine sonradan yenilenen türbesi Amasya'nın Kocacık Mahallesinde çarşı içindedir. Hakkında bilgi yoktur.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR